Carl Michael Bellman – en folklär poet

Carl Michael Bellman – en folklär poet Getty Images

Bellman är en av Sveriges största och mest folkkära diktare genom tiderna. Det finns knappast någon svensk som inte känner till Bellman, och de flesta har någon gång sjungit någon av hans visor.

Barnen sjunger “Gubben Noak” och på fester hör man ofta “Måltidssång”.

Carl Michael Bellman (1740-1795) växte upp i Stockholm och bodde där hela sitt liv och hans visor handlar om olika miljöer där hela sitt liv och hans visor handlar om olika miljöer därifrån. Texterna kan skildra det glada livet på Stockholms krogar eller beskriva hur det är att ligga berusad på gatan och hur det känns dagen efter en glad fest som i t.ex. “Ack du min moder”.

Hans skildringar av en tidig morgon i hamnen precis när staden vaknar, en frukost i det gröna med vin och kvinnor och det myllrande gatulivet är så målande att man tycker att man själv är närvarande. I hans visor finner man också lyriska naturskildringar som i “Fjäriln vingad”. Personerna som förekommer i hans texter sägs alla ha funnits i verkligheten.

När kung Gustav III fick höra några sånger, där Bellman hyllade kungen, engagerade han honom som underhållare vid hovet. Bellman hade visserligen aldrig någon anställning vid hovet, men han fick ändå en sorts årlig ersättning från kungen. Trots kungens uppskattning och visornas popularitet hade Bellman ekonomiska problem under hela livet, och när han dog 1795 lämnade han en familj i stor fattigdom.

Det finns mer än 1700 efterlämnade texter av Bellman, men det är de 82 visorna i Fredmans epistlar och visorna i Fredmans sånger som är mest älskade. Bellman är i dag också mycket populär i bland annat England och Danmark.

Täck över texten och svara på frågorna!

1. Hur var Bellmans relation till pengar?

2. När levde Bellman?

3. Vad brukar hans sånger handla om?

4. Är det stadslivet eller livet på landet som Bellman beskriver i sina sånger?

5. Varför tror du att Bellman fortfarande är så populär?

På svenska! 2

Svenska som främmande språk 🤓 Lärobok

Ulla Göransson

Annika Helander

Mai Parada